Igor Krsteski

About me

Developer Information
Name Igor Krsteski
User since May 8, 2011
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Macedonian (Македонски mk-MK) Spellchecker

Rated 5 out of 5 stars

Со оглед на големината на проектот, убаво би било да се остави поштенска адреса, на која сите би можеле да испраќаат предлог македонски зборови кои не се вклучени во базата.... а верувајте ги има и тоа многу. Или пак, уште подобар начин е кога лицето ќе внесе некој збор во локалната база на проверувачот на правописни грешки, истиот збор да се внесува и во предлог база на зборови, кои после нивното официјално одобрување, би станале дел од главната база на зборови. На тој начин, би можело да се изврши солидна надградба на базата, која може да биде највалидна во оваа област во Македонија.Поздрав од Игор Крстески

This review is for a previous version of the add-on (1.2).