Icon of Dizionari Furlan

Dizionari Furlan 3.1.2webext

by Baro, paganff

Friulian Dictionary